Лесь Курбас і Всеволод Мейєрхольд Article - Juin 2012

Beatrice Picon-Vallin

Beatrice Picon-Vallin, « Лесь Курбас і Всеволод Мейєрхольд  », Курбасівські читання : наук. вісн. / Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса ; редкол. Н. Корнієнко (голова) [та ін.]., juin 2012, pp. 45-58

Ukrainien

( Traduction ) Переклад з французької Н. Мірошніченко і О. Левченко

Voir la notice complète sur HAL

Actualités