Лесь Курбас і Всеволод Мейєрхольд Article - Juin 2012

Beatrice Picon-Vallin , Лесь Курбас і Всеволод Мейєрхольд , Курбасівські читання : наук. вісн. / Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса; редкол. Н. Корнієнко (голова) [та ін.]., juin 2012, pp. 45-58

НЦТМ ім. Леся Курбаса - № 7 : Лесь Курбас і світова художня культура / випуск. ред.І. Чужинова. 288 pages

Ukrainien

( Traduction ) Переклад з французької Н. Мірошніченко і О. Левченко

Voir la notice complète sur HAL

Actualités