Лесь Курбас і Всеволод Мейєрхольд Article - Juin 2012

Beatrice Picon-Vallin

Курбасівські читання : наук. вісн. / Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса ; редкол. Н. Корнієнко (голова) [та ін.]., 2012, Kiev, n°7, 2012, pp. 45-58

НЦТМ ім. Леся Курбаса - № 7 : Лесь Курбас і світова художня культура / випуск. ред.І. Чужинова. 288 pages

Voir la notice complète sur HAL