μηπώσ οι αΤραξιον ΤησΤεχνηΤησ νοημοσυνσ γινουν οι νεεσ Τεχνεσ Les attractions créees par l’IA peuvent-elles devenir des nouveaux arts de la scène ? Les attractions créees par l’IA peuvent-elles devenir des nouveaux arts de la scène ? - Article - Décembre 2023

Beatrice Picon-Vallin

Béatrice Picon-Vallin
Beatrice Picon-Vallin, « μηπώσ οι αΤραξιον ΤησΤεχνηΤησ νοημοσυνσ γινουν οι νεεσ Τεχνεσ Les attractions créees par l’IA peuvent-elles devenir des nouveaux arts de la scène ?  », Ta Nea, décembre 2023, pp. 6-7. ISSN 1108-6203

Voir la notice complète sur HAL

Actualités